Odredbe i uvjeti


Odredbe i uvjeti

Ovi Uvjeti reguliraju vaš pristup, korištenje svih sadržaja, proizvoda i usluga dostupnih na web stranici https://amart.info (“Usluga”) kojom upravlja amart.info (“nas”, “mi” ili “ naše”).

Vaš pristup našim uslugama podliježe Vašem prihvaćanju, bez izmjena, svih ovdje sadržanih odredbi i uvjeta i svih ostalih operativnih pravila i politika koje možemo povremeno objaviti.

Molimo pažljivo pročitajte Ugovor prije pristupanja ili korištenja naših usluga. Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela naših usluga, slažete se s ovim Uvjetima. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom uvjeta Ugovora, tada ne možete pristupiti našim Uslugama niti ih koristiti.

Intelektualno vlasništvo

Ugovor ne prenosi s Nas na vas bilo kakvo naše intelektualno vlasništvo ili intelektualno vlasništvo trećih strana, a sva prava, vlasništvo i interesi u i na takvo vlasništvo ostat će (kao između stranaka) isključivo na amart.info i njegovim davateljima licence.

Usluge trećih strana

Prilikom korištenja Usluga možete koristiti usluge, proizvode, softver, ugrađene ili aplikacije trećih strana koje je razvila treća strana (“Usluge treće strane”).

Ako koristite bilo koje Usluge treće strane, shvaćate sljedeće:

  • Svaka upotreba usluge treće strane je na vlastitu odgovornost i mi nećemo biti odgovorni ili nikome odgovorni za web stranice ili usluge trećih strana.
  • Prihvaćate i suglasni ste da nećemo biti odgovorni ili odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem bilo kojeg takvog sadržaja, robe ili usluga dostupnih na ili putem takvih web stranica ili usluga.

Računi

Ako korištenje bilo kojeg dijela naših usluga zahtijeva račun, pristajete nam dati potpune i točne podatke kada se registrirate za račun.

Vi ćete biti isključivo odgovorni i odgovorni za svaku aktivnost koja se dogodi pod vašim računom. Odgovorni ste za ažuriranje podataka o vašem računu i za sigurnost vaše lozinke.

Odgovorni ste za održavanje sigurnosti svog računa koji koristite za pristup Usluzi. Ne smijete dijeliti ili zloupotrijebiti svoje vjerodajnice za pristup. Morate nas odmah obavijestiti o svakoj neovlaštenoj upotrebi vašeg računa ili nakon što saznate za bilo koju drugu povredu sigurnosti.

Prekid

Možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup svim ili bilo kojem dijelu naših usluga u bilo koje vrijeme, s razlogom ili bez njega, sa ili bez obavijesti, stupajući na snagu odmah.

Ako želite raskinuti Ugovor ili svoj račun amart.info, možete jednostavno prestati koristiti naše Usluge.

Sve odredbe Ugovora koje bi po svojoj prirodi trebale opstati i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od jamstva, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Odricanje

Naše usluge se pružaju „KAKVE JESU“. i osnovi ”KAKO DOSTUPNO”. amart.info i njegovi dobavljači i davatelji licenci ovime se odriču svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili impliciranih, uključujući, bez ograničenja, jamstva za prodaju, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje prava. Ni amart.info, niti njegovi dobavljači i davatelji licenci ne jamče da će naše Usluge biti bez grešaka ili da će im pristup biti kontinuiran ili neprekidan. Razumijete da preuzimate ili na drugi način dobivate sadržaj ili usluge putem naših Usluga prema vlastitom nahođenju i riziku.

Nadležnost i primjenjivo pravo

Osim u mjeri u kojoj bilo koji primjenjivi zakon ne predviđa drugačije, Ugovor i svaki pristup našim uslugama ili njihovo korištenje bit će regulirani zakonima .

Pravo mjesto za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s Ugovorom i bilo kakvog pristupa našim uslugama ili korištenja naših usluga bit će državni i savezni sudovi smješteni u .

Promjene

amart.info zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku.

Ako izvršimo promjene koje su materijalne, obavijestit ćemo vas objavljivanjem na našoj web stranici ili slanjem e-pošte ili drugom komunikacijom prije nego što promjene stupe na snagu. Obavijest će odrediti razumno vremensko razdoblje nakon kojeg će novi uvjeti stupiti na snagu.

Ako se ne slažete s našim izmjenama, trebali biste prestati koristiti naše Usluge unutar određenog roka obavijesti ili nakon što promjene stupe na snagu.

Vaše daljnje korištenje naših usluga podliježe novim uvjetima.